sveska na kvadratiće ili sveska na kockice

Piše se sveska na kvadratiće.

Kvadrat je dvodimenzionalna geometrijska figura od četiri strane, a kocka je trodimenzionalno telo sa šest površina: lego kocka, Rubikova kocka, kocka šećera.