svesan ili svestan

Piše se svestan.

Svestan, ali svesna (ne svestna), svesno (ne svestno), svesni (ne svestni) jer se gubi t iz suglasničke grupe stn (uprošćavanje suglasnika).