svesaka ili svezaka

Piše se svezaka.

Genitiv množine od imenice sveska (od svez+ka jednačenjem po zvučnosti dobili smo sveska) glasi svezaka. U Pravopisnom rečniku i sveski.
Dativ jednine je svesci: u ovoj svesci ima više grešaka nego u deset drugih svezaka.