subspecijalizacija ili supspecijalizacija

Piše se supspecijalizacija.

Prefiks sub- ispred bezvučnih suglasnika (p, k, t, ć, š, s, č, f, h, c) postaje sup-: supspecijalizacija, supspecijalista, supspecijalistički, supstanca, supstrat, supstantiv, supstitucija, suptropski, supstandardni i sl.
Do jednačenja ne dolazi ispred (subperiodizacija, subpopulacija, subpolaran) da bi se izbeglo jednačenje parnjaka koje bi dovelo do udvojenog suglasnika (*supperiodizacija, *suppopulacija, *suppolaran) čijim uprošćavanjem (*superiodizacija, *supopulacija, *supolaran) bi se zamutilo značenje.