subkultura ili supkultura

Piše se supkultura.

Zvučno b ispred bezvučnog k prešlo je u svoj bezvučni par p jednačeći se sa njim po zvučnosti.