strožiji ili stroži

Piše se stroži.

Komparativ prideva strog glasi stroži a ne strožiji.
Superlativ je najstroži.