suvlji ili suviji

Piše se suvlji.

Komparativ od prideva suv glasi suvlji (suv+ji jotovanjem daje suvlji) a superlativ najsuvlji.
Komparativ od prideva suh glasi suši (suh+ji jotovanjem daje suši) a superlativ najsuši. 
Izraz osećati se kao riba na suvom znači osećati se vrlo neprijatno i nesigurno u nekoj situaciji.