spaleologija ili speleologija

Piše se speleologija.

Od grčkog spelaion što znači pećina i logia nauka, speleologija je nauka koja izučava pećine.