Socijalista ili socijalista

Piše se socijalista.

Malim slovom pišu se nazivi koji označavaju ideološko-političku, stručnu i profesionalnu ili neku drugu pripadnost: monarhista, republikanac, komunista, partizan, četnik, demokrata, radikal, liberal, naprednjak, pansloven, nadrealista, ekspresionista, učitelj, guverner, direktor, načelnik, akademik, ambasador, predsednik, kralj, patrijarh, rabin, papa, imam, nobelovac, solunac, ravnogorac, fulbrajtovac, delija, grobar.