socialne mreže ili socijalne mreže

Piše se socijalne mreže.

Od latinskog socialis što znači društveni, koji se tiče društva: socijalizacija, socijalnost, socijalizam. se i čuje i piše između na prvom i na drugom mestu. Ako se iza nalazi samoglasnik u govoru se čuje vrlo slabo j ali se ne piše: sociolog, sociologija, sociološki, sociokulturni, sociolingvistika.