spasen ili spašen

Piše se i jedno i drugo.

Spasen je trpni pridev od glagola spasti.
Spašen je trpni pridev od glagola spasiti.
Pravopis preporučuje spasti i spasen.