skorpija ili škorpija

Piše se i jedno i drugo.

Zglavkari sa otrovnom žaokom zovu se škorpije skorpije, a astrološki znak je samo Škorpija.