ski pas ili ski-pas

Piše se ski-pas.

Polusloženice sa ski, skraćeno od skijaški, pišu se sa crticom: ski-lift, ski-maraton, ski-reli, ski-centar, ski-oprema, ski-odelo.