s čim ili sčim

Piše se s čim.

Može i sa čim ali ne može sčim niti ščim kako se izgovara.