s one strane ili s onu stranu

Piše se i jedno i drugo.

S+genitiv (s one strane)  je češće, a s+akuzativ (s onu stranu) je ređe ali ispravno uz imenicu strana. S ove, te, leve, desne strane i s ovu, tu, levu, desnu stranu.