sa ili bez računa ili sa računom ili bez njega

Piše se sa računom ili bez njega.

Dva predloga se mogu pisati uz imenicu kada zahtevaju isti padež. Ako predlozi zahtevaju različite padeže mora se upotrebiti i imenica i zamenica.