ranoranilac ili ranoranioc

Piše se ranoranilac.

Sufiksom -lac od glagola se izvode imenice sa značenjem vršioca radnje ili nosioca stanja: mačevalac, pregalac, stvaralac, poznavalac, pošiljalac, nosilac, sedelac, obožavalac, poštovalac, oslobodilac i sl.
To se pojavljuje samo u nominativu jednine i u genitivu množine: jedan ranoranilac i mnogo ranoranilaca. U svim ostalim padežima je prešlo u o (jer se našlo na kraju sloga): ranoranilac- ranoranioca-ranoraniocu-ranoranioca-ranoranioče-ranoraniocem-ranoraniocu u jednini i ranoranioci-ranoranilaca-ranoraniocima-ranoranioce-ranoranioci-ranoraniocima-ranoraniocima u množini.
Samo nekoliko imenica u našem jeziku se završava na -oc i većina su uzvici: boc, kvoc, gloc, škljoc i sl.