ranci ili rančevi

Piše se i jedno i drugo.

Imenica ranac ima dva oblika u množini: kratki (ranci-ranaca-rancima) i dugi (rančevi-rančeva-rančevima).