preprodajući ili preprodavajući

Piše se preprodajući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola preprodavati (oni preprodaju+ći) glasi preprodajući.