pretpostaviti ili predpostaviti

Piše se pretpostaviti.

Po pravilu o jednačenju suglasnika po zvučnosti zvučno d ispred bezvučnog p prelazi u svoj bezvučni par t.

Ovo pravilo se dosledno vrši u tvorbi imenica, prideva i glagola posle domaćih prefiksa pred- (pretplata, pretplatnica, pretposlednji, pretplatnički, pretplatiti, pretpostaviti i sl.), nad- (natpis, natpritisak, natprirodan, natprosečan, natpevati, natpevavati), od- (otpad, otpravnik, otpečaćen, otpadna, otpadati, otpustiti i sl.) i pod- (potpetica, potpala, potpun, potpisan, potpaliti, potpasti i sl.).