preplata ili pretplata

Piše se i jedno i drugo.

Pretplata je unapred plaćen novac, a preplata je svota koja je plaćena više nego što treba.