prepisivajući ili prepisujući

Piše se prepisujići.

Glagolski prilog sadašnji od glagola prepisivati (oni prepisuju+ći) glasi prepisujući.