prenet ili prenesen

Piše se i jedno i drugo.

Glagolski pridev trpni od glagola preneti glasi prenet i prenesen (ne prenešen).
Samo prenesen se upotrebljava u figurativnom značenju onaj koji nema bukvalno, doslovno značenje, koji je izražen slikovito, alegoričan, metaforičan.