predstava ili pretstava

Piše se predstava.

Odstupanje od jednačenja suglasnika po zvučnosti.