predstavlja ili pretstavlja

Piše se predstavlja.

Ovo je odstupanje od jednačenja po zvučnosti. D se ne menja ispred s: predstavljam, predstavljaš, predstavlja, predstavljamo, predstavljate, predstavljaju.