predsoblje ili pretsoblje

Piše se predsoblje.

Odstupanje od jednačenja suglasnika po zvučnosti.