predpristupni ili pretpristupni

Piše se pretpristupni.

Po jednačenju suglasnika po zvučnosti, zvučno d ispred bezvučnog p prelazi u svoj bezvučni par t.