predsedavati sednici ili predsedavati sednicom

Piše se predsedavati sednici.

Normativna gramatika srpskog jezika P. Pipera i I. Klajna proglašava pogrešnom instrumentalnu rekciju glagola predsedavati (*predsedavati sednicom) jer smatra da je nastala po analogiji sa rekcijom glagola rukovoditi. Jedino ispravna je dativska rekcija koja je kalk iz nemačkog gde nemačko Vorsitzens ima dopunu u dativu.
Ako želite da saznate više možete poslušati emisiju Put u reči od 28. do 35. minuta http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/28/radio-beograd-2/3079986/put-u-reci.html.