prednjenepčani ili prednjonepčani

Piše se prednjonepčani.

Pridevi prednji nepčani (od imenice nepce) spojeni su spojnim vokalom u složenicu prednjonepčani koja znači koji se artikuliše, izgovara na prednjem, tvrdom nepcu.
U ranijoj jezičkoj literaturi mogao se naći i oblik prednjenepčani ali on više nije u upotrebi.