podpitanje ili potpitanje

Piše se potpitanje.

Svako podp- prelazi u potp- po pravilu o jednačenju suglasnika po zvučnosti.
Zvučno d, iz prefiksa pod, ispred bezvučnog p prelazi u svoj bezvučni par t i dobijamo potpitanje. To je ono pitanje koje dolazi za glavnim i odnosi se na neku pojedinost.