podpoglavlje ili potpoglavlje

Piše se potpoglavlje.

Svako podp daje potp po pravilu o jednačenju suglasnika po zvučnosti.
Zvučno d, ispred bezvučnog p, prelazi u svoj bezvučni par t i dobijamo potpoglavlje.
To je izdvojeni deo poglavlja u knjizi.