podpisan ili potpisan

Piše se potpisan.

Zvučno jednači se po zvučnosti sa suglasnikom iza sebe bezvučnim p i prelazi u svoj bezvučni par t.