po tom pitanju ili o tom pitanju

Piše se o tom pitanju.

Po tom pitanju je konferencijaški izraz. Predlog o sa lokativom ukazuje na predmet govora, saopštavanja, pisanja. Govoriti i pisati može se o nekome ili nečemu (pitanju), a nikako se ne može govoriti po nekome ili nečemu.