poverilac ili poverioc

Piše se poverilac.

Imenice na lac imaju u nominativu jednine i genitivi množine. U svim ostalim padežima je prešlo u o. Reče mi jedan poverilac da ga jure poverioci. Poverioče, beži od poverilaca. Poverilac pobeže, poverioci ostaše praznih ruku.