po nikoju cenu ili ni po koju cenu

Piše se ni po koju cenu.

Kod odričnih zamenica predlog se piše između ni i promenljivog dela zamenice i ni po koju cenu drugačije.