po mogućstvu ili po mogućnosti

Piše se i jedno i drugo.

Izraz po mogućstvu (po mogućnosti) znači ako može, ako je moguće: pripremite sitan novac, po mogućstvu metalni.