pimo ili pijmo

Piše se pijmo.

Imperativ od glagola piti glasi: pij-pijmo-pijte.