pilot projekat ili pilot-projekat

Piše se pilot-projekat.

Isto i pilot-emisija, pilot-izdanje, pilot-istraživanje, pilot-proizvodnja i sl.
Spojevi u kojima se prva reč (imenica) oseća kao zamena za pridev (kakav projekat, kakvo izdanje, kakvo istraživanje, kakva proizvodnja) pišu se polusloženički, sa
crticom.