pilad ili pilići

Piše se i jedno i drugo.

Pile je imenica srednjeg roda i menja se u jednini po drugoj vrsti: pile-pileta-piletu-pile-pile-piletom-piletu.
U množini koristi supletivne oblike ili zbirne imenice pilad (pilad-piladi-piladi) ili oblike množine muškog roda pilići (pilići-pilića-pilićima) koji prema sebi nema oblike jednine (pilić ne postoji).
Izraz zaplesti se kao pile u kučine znači bespomoćno se zbuniti, potpuno se smesti.