pikadoa ili pikado-a ili pikada

Piše se pikada.

Imenice muškog roda stranog porekla koje se završavaju na kratko o gube to o u padežnim nastavcima: pikado, pikada, pikadu, pikado, pikado, pikadom, pikadu u jednini. U množini ove imenice najčešće su srednjeg roda: pikada, pikada, pikadima, pikada, pikada, pikadima, pikadima. Takve su imenice: torpedo, libreto, kimono, aikido, intermeco, dinamo, nokturno, auto, kino, scenario, studio...