pisajući ili pišući

Piše se pišući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola pisati (oni pišu+ći) glasi pišući.