pevačičin ili pevačicin

Piše se pevačicin.

Kod imenica koje se završavaju na čica kao pevačica, devojčica, spremačica ili prodavačica, ne dolazi do palatalizacije (da bi se izbeglo udvajanje sloga či), pa umesto pevačičin, devojčičin, spremačičin ili prodavačičin imamo pravilne oblike pevačicin, devojčicin, spremačicin i prodavačicin.