pevaćemo ili peva ćemo

Piše se pevaćemo.

Glagoli čiji se infinitiv završava na ti (pevati, dobiti, pisati, brinuti, programirati, računati) imaju dva oblika futura I: ja ću pevati i pevaću. Ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će kada se nalaze iza glagola pišu se spojeno sa njim.