pauci ili paukovi

Piše se i jedno i drugo.

Nominativ množine imenica muškog roda prve vrste javlja se sa proširenjem (ov/ev) ili bez proširenja ispred gramatičkog nastavka i. Neke imenice imaju samo jedan oblik a mnoge imaju dubletne oblike: vuci i vukovi, zvuci i zvukovi, zraci i zrakovi, kraci i krakovi, lišaji i lišajevi.