pežorativno ili pejorativno

Piše se pejorativno.

Od latinskog peius gori i francuskog pejoratif pogrdan. Može i pežorativno ali je bolje pejorativno.