Orden Srpske Zastave ili Orden srpske zastave

Piše se Orden srpske zastave.

Velikim početnim slovom prve reči pišu se zvanični nazivi nagrada, priznanja i odlikovanja: Legija časti, Nagrada grada Beograda, Nagrada za životno delo, Medalja za hrabrost ‚‚Miloš Obilić", Plaketa Crvenog krsta, Orden belog orla sa mačevima.