orase ili orahe

Piše se orahe.

Akuzativ množine od imenice orah glasi (vidim) orahe: orah-oraha-orahu-orah-orahom-orahu u jednini i orasi-oraha-orasima-orahe-orasima-orasima u množini.
Izraz tvrd orah znači težak posao ili čovek s kojim je teško izaći na kraj, nepopustljiv, nesavitljiv.