opšteobrazovni ili opšte obrazovni

Piše se opšteobrazovni.

Prefiks opšte piše se sastavljeno sa pridevima: opštenarodni, opšteslovenski, opštečovečanski, opštepoznat.