opštevažeći ili opšte važeći

Piše se opštevažeći.

Prefiks opšte piše se sastavljeno sa pridevima.