originalno ili orginalno

Piše se originalno.

Od latinskog origo, originalis što znači izvorno, pravo, koje nije nastalo ugledanjem na druge.